Taşeron sorunları raporlandı9 Ocak 2018, Salı

Mağduriyetler

Çoğunluğunu temizlik, güvenlik firmalarının oluşturduğu sektör toplantısına 28. Meslek Kmitesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu, Meclis Üyesi Ahmet Çubuk, Komite Başkan Yardımcısı Nejla Aydın, Kmite Üyeleri ve çok sayıda firma yetkilisi katılarak  söz konusu yasa ile ilgili mağduriyetlerini dile getirdiler.

 

850 bin taşeron

Kamu sektörü ile iş yapan firmalarda çalışan taşeron işçilerin kamu kadrolarına geçmesi ile taşeron firmalarda yaşanması muhtemel sorunların değerlendirildiği toplantıda konuşan 28. Meslek Komitesi’nden Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Terzioğlu “05.12.2017 tarihinde yapılan açıklamalar ile 850 bin taşeron çalışan arkadaşımızın Devlet bünyesinde kadroya alınacağı kamuoyuna duyurulmuştur” dedi.  

 

Kanun tasarı

Terzioğlu, “Konuyla alakalı olarak bir toplantı tertip ederek durum değerlendirmesi yapma gereği duyduk. Bu bağlamda resmi kurumlarla çalışan odamız üyesi taşeron firma sahiplerinin söz konusu kanun tasarısı ile muhtemel mağduriyetleri söz konusudur. Buna göre yapılan uygulama sonucunda taşeron şirketlerin kapanması sonucunu doğuracaktır. Bu ve benzeri konularda önerileri değerlendirerek sonuçlarını ilgili kurumlara göndererek çözüm talep etmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

 

Ciddi sorunlar

Görüşlerin ve çözüm önerilerinin alındığı toplantıda üyeler mevcut durum değerlendirmesinde bulundular. 28. Meslek Grubu Üyesi Serdar Taşkın kanun tasarısı neticesinde taşeron firmaların yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı her kararın arkasından gideriz. Ancak yapılan bu uygulama ile bazı sorunlarla karşı karşıya kaldık. Mevcut sözleşmelerin feshi ciddi sorunlara neden olacaktır. Sözleşmelerin feshi ile oluşacak ihale masrafları, önceden verilmiş malzeme ve teminatlar, kurumlarda birikmiş alacaklar, damga vergileri, harç vb. maliyetlerin nasıl karşılanacağı belli değildir” diye konuştu.   

 

119 bin kişiye

Taşkın, “Türkiye’de en az 17 bin civarında faal taşeron şirket bulunmaktadır.  Bu şirketlerde ortalama 5 kişi büro çalışanı olduğunu farz edersek şirketlerin kapanması sonucu toplamda 119 bin kişiye ulaşılmaktadır. Eş ve bir çocuklu çekirdek aile olarak düşünüldüğünde dahi bu sektörden direkt geçimin sağlayan kişi sayısı 357.000 kişi olmaktadır. Biz taşeron şirketlerin kapanması sonucunda işinden olacak yüz binlerce kişinin ve ailelerinin bu mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

 

Atıl duruma

Taşkın, “Kanun değişikliği ile taşeron şirketlerin ifa ettiği hizmeti, kamu kurumları yerine getirecektir. Bu nedenle taşeron şirketlerin kamuda çalışırken kullandıkları kendilerine ait olan alet teçhizat ve makineler atıl duruma düşecektir. Bu malzemelerin birçoğu ithal olduğundan bunların atıl duruma düşmesi milli servet kaybına neden olacaktır. Bu malzemelerin kurum tarafından alınması hem kendi ihtiyacını karşılar hem de taşeron şirketlerin mağduriyetini önlemiş olur” diye konuştu.

 

Banka kredileri

Taşkın, “Ayrıca firmalar girdikleri ihaleler sonucu elde edecekleri gelire güvenerek bankalardan kredi kullanarak alt yapı yatırımları yapmıştır. Bu ihalelerin fesih edilmesi büyük mağduriyetlere neden olacak, şirketler banka kredilerini ödeyemez duruma düşecektir. Buna karşılık önlem alınmazsa hem şirketlerin mağduriyetine hem de Türk ekonomisine büyük zarar verecektir. Bu durumlar ile ilgili de çözüm üretilme zorunluluğunu belirtmek istiyoruz.” diye konuştu.

 

Rapor haline

Toplantıda ilgili konu her alanıyla ele alınarak sorun ve çözüm önerileri ile değerlendirildikten sonra rapor haline getirilerek TOBB başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderilmesi planlandı. 

Bu haber toplam 340 defa okundu.