Günün Tarihi:20 Ocak 2021

Geleceğin yöneticileri bu fakültede yetişiyor


Geleceğe yön verecek yöneticilerin yetiştiği bu fakülte eğitim görmek bir ayrıcalık. Sakarya Üniversitesinin en çok öğrencisinin bulunduğu bu fakülte de hedef en iyisi olmak. İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can ile hedeflerini anlattı.

Sakarya Üniversitesi’nin şehrimizle bütünleşmesine katkı sağlamak adına başlattığımız yazı dizisi devam ediyor. Sakarya Üniversitesi ve gazetemiz ortaklığında Fakültelerimizi ve Bölümlerimizi tanıtarak hem verilen eğitimleri kamuoyu ile paylaşarak, hem de üniversite tercihini yapacak olan öğrencilerimizi aydınlatmak istiyoruz.  Avrupa Mükemmellik Elçisi ödülüyle Avrupalı olan Üniversitemizin fakültelerinde değerli dekanlarımız ve bölüm başkanlarıyla gerçekleştireceğimiz yazı dizisinde ilkleri okuyacak ve detayları öğreneceksiniz. Bu dizinin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü Basın Ofisi Yöneticileri ve personeline ayrıca teşekkür ediyorum.

İşletme Fakültesinin kuruluş sürecinden bahseder misiniz?

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi 2010 yılında kurulan yeni bir fakülte olmasına karşın kökleri 1977 yılında Sakarya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi bünyesindeki İşletme Mühendisliği bölümüne dayanıyor. 1992 yılında Sakarya Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte İşletme Mühendisliği bölümü İşletme bölümüne dönüşerek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine katıldı. Fakülte bünyesinde yer alan İşletme, Turizm İşletmeciliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümleri 2010 yılında YÖK kararı ile İşletme Fakültesi çatısı altında toplanmış ve fakültemiz resmi olarak kurulmuştur.

 

Fakültenin bölümleri ve öğrenci sayıları hakkında bilgi verir misiniz?

Başlangıçta 3 bölüm ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden ayrıldık.  Birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim lisans programlarında yaklaşık 2 bin öğrencimiz vardı.  Yüksek lisans ve doktora bu sayıya dahil değil. Yüksek lisans ve doktora programlarında o tarih itibariyle yaklaşık 600 öğrenci vardı. Dolayısıyla Fakültemiz kurulduğunda lisans ve lisansüstü programlar dâhil olmak üzere diğer bölümlerle beraber 2 bin 600 civarında öğrencimiz vardı. Daha sonra 2011 yılında Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Sağlık Yönetimi bölümleri açıldı. 2011 yılında ayrıca uluslararası ortak lisans programı adı altında İngiltere’deki o zamanki adıyla Leeds Metropolitan Üniversitesi’yle protokol imzalandı. Bu program çerçevesinde öğrencilerimiz eğitimlerinin ilk üç yılını fakültemizde, dördüncü yılını ise İngiltere’de tamamlayarak çift diploma alma hakkı elde ediyorlardı. Bu program kapsamında hem İngiltere’deki Leeds Metropolitan Üniversitesi’nden hem de Sakarya Üniversitesi’nden mezunlar verildi. Leeds Metropolitan Üniversitesi’nin yönetiminin el değiştirmesiyle ve protokol süresinin sona ermesiyle yeni üniversitelerle görüşüp daha nitelikli üniversitelerle işbirliği yaptık.

 

Öğrenci sayısınız nedir?

Toplam öğrenci sayımız şu an 4 bin 500 civarında. Bin 800 civarında lisansüstü öğrencisiyle birlikte şu anda toplam sayımız 6 bin 300 rakamlarına ulaşmıştır. İşletme bölümünde bin 600, İnsan Kaynakları bölümünde ise bin 200 civarında öğrencimiz var. Bunlardan sonra en yakın sayı Turizm İşletmeciliği bölümünde. Bunlar baskın olan bölümlerimiz. Yeni açılan bölümlerden en kalabalık öğrenci sayısı 214 öğrenciyle Sağlık Yönetimi bölümünde. Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret Yönetimi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinin henüz ikinci öğretimleri yok. Lisansüstü öğrenci sayılarının dağılımı ise bin 800’lere ulaşıyor. İşletme programı tezsiz yüksek lisansta 758, tezli yüksek lisansta 334 öğrenci kayıtlı. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programında 79, Turizm İşletmeciliği yüksek lisans programında ise 76 öğrenci kayıtlı. Uluslararası Ticaret Yönetimi bölümünde 71, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde ise 56 öğrenci var. Doktorası bulunan programlarımız ise İşletme ve Turizm İşletmeciliği bölümleri. İşletme kapsamındaki doktora programlarında toplam 216, Turizm İşletmeciliği doktora bölümünde ise 40 öğrencimiz var. Yönetim Bilişim Sistemleri’nin ve Sağlık Yönetimi bölümlerimiz için doktora teklifimiz YÖK tarafından kabul edildi. Bu yıl itibariyle gerekli hazırlıkları tamamlayıp öğrenci alımı yapacaklar. Bunların yanında 2016 yılı itibariyle 67 farklı ülkeden 231 uluslararası öğrencimiz de var.

 

Uzaktan öğretimde lisans düzeyinde kaç öğrenci var?

Lisans bölümü olarak uzaktan eğitimi olan İnsan Kaynakları Bölümü var sadece ve burada kayıtlı öğrenci sayısı 363.

 

Başka ülkelerden gelen öğrenciler genellikle hangi bölümleri tercih ediyorlar?

En çok hangi ülkelerden öğrencimiz var önce onları söyleyeyim. Üniversitenin istatistiklerine göre Türkmenistan ve Azerbaycan’dan gelen öğrenciler çoğunlukta. Azerbaycan’dan 80, Türkmenistan’dan 60 öğrencimiz var. Bu yıl Suriye’den gelen öğrenci sayısında da artış oldu. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz sıralamasında Suriye 3’üncü sıraya çıktı, Kosova bizde 4’üncü sırada geliyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin en çok işletme ve insan kaynakları bölümlerini tercih ediyorlar.

 

Türkiye’de kaç tane işletme fakültesi var?

Türkiye’de vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere 25 tane işletme fakültesi var.

 

Bölümler olarak bir fark var mı?

İşletme bölümleri sadece işletme fakültelerinde yok. İktisadi ve idari bilimler fakültelerinin içinde de işletme bölümleri var. İktisat fakültelerinin, siyasal bilimler fakültelerinin içinde de işletme bölümü var. Yani işletme bölümü birçok farklı fakülte yapılanmalarının içerisinde mevcut. Sosyal ve beşeri alanda eğitim ve öğretim veren bütün fakültelerin vazgeçilmez alanlardan bir tanesi işletme bölümü. Dolayısıyla sadece işletme fakültelerine has bir bölüm değil.

 

Akademisyen sayısı nasıl?

Akademisyen sayılarımıza baktığımız zaman öğretim elemanı sayımızın toplamı 114’e ulaşıyor. Öğretim elemanlarımızın 66 tanesi öğretim üyesi, geri kalanı yardımcı öğretim elemanı kategorisinde; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman. Öğretim üyelerimizin 16’sı profesör, 21’i doçent, 29’u da yardımcı doçent. Turizm işletmeciliği bölümünde 18 öğretim elemanı var. İnsan Kaynakları ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde 13’er, Uluslararası Ticaret bölümünde 11, Bilişim Sistemleri Yönetimi’nde de 9 öğretim elemanı var. 3 tane de yabancı uyruklu öğretim elemanımız var. Bunların 1 tanesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde, diğeri İşletme bölümünde. Üçüncüsü Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne gelecek. Üniversitemizin her bölümünde yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunsun anlayışına uygun bir şekilde bölümlerimizi teşvik ediyoruz.

 

Diğer fakültelerle 31 tane işletme fakültesi var dediniz bunlarla kıyaslandığımızda neredeyiz öğretim üyesi sayısı olarak?

Fakültemizin öğrenci sayıları ve fiziki mekân kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda öğretim üyesi sayımız istenilen düzeyde değil. Tüm Türkiye’de olduğu gibi bizim en zayıf noktamız öğrenci sayımızın çok fazla olması. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayımız Türkiye ve dünya ortalamasının çok üzerinde. Bizde 60-70 arasında, normalde bu sayının 25-30 arasında olması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda yeni öğretim üyelerine ihtiyacımız var. Öğrenci sayılarımızın da azaltılması gerekiyor. Ancak bunlar bizim elimizde olmayan şeyler. Öğretim üyesi sayısının kontrolü, dağıtımı ve öğrenci kontenjanları YÖK’ün ukdesinde. Sonuç olarak öğretim elemanlarımızın üzerinde aşırı derecede ders yükü var. Bu ise bizi uzaktan öğretimleri ve ikinci öğretimleri kapatma noktasına getirdi. Ancak bu da çok kolay gözükmüyor.

 

Akreditasyon süreci ne durumda?

Akreditasyon süreci uzun soluklu bir süreç. Bu işin ortalamasının altı yıl olduğunu biliyoruz. Türkiye’de somut birkaç örneği var. Türkiye’de üç üniversitenin sahip olduğu akreditasyon belgesine biz de müracaat ettik. Bu akreditasyon kurumu, merkezi ABD’de bulunan ve dünyanın en eski akreditasyon kurumlarından bir tanesi. İlk akreditasyon çalışmalarını 1916’da yapan bu kurum, şu an dünyada 13 bin civarında işletmeyle ilgili program içinde sadece yüzde 5’inden daha azına bu akreditasyonu vermiş. Dünyadaki en iyi 10 üniversitenin akredite olduğu bir kurumdan bahsediyoruz. İşin doğrusu alınabilecek en zor akreditasyon belgesi olacak. Kolay değil ama imkânsız da değil. Sadece belli şeylerin düzene sokulması ve yerine getirilmesi gerekiyor. Akreditasyon kurumunun belli standartları var ve bu standartlara göre öncelikle sizleri inceliyorlar ve değerlendiriyorlar. Bu akreditasyon sürecinde biz de birçok şeyi öğreniyoruz. Bu sayede daha iyisini ve daha güzelini uygulama imkânı buluyoruz. Her şeye en baştan başladık. Daha önce yazmış olduğumuz vizyon, misyon kavramlarının içeriğini değiştirmek ve yeniden şekillendirmek durumunda kaldık. İlk müracaatımız 2013 yılında olmuştu. 2013 yılından beri bu kuruma üyeyiz. Fakat o tarihten itibaren çok ciddi bir ilerleme kaydedilememişti. En son geçtiğimiz Kasım ayında sürece yoğunlaştık ve uygunluk dosyası müracaatımız Şubat ayında kabul edildi. Örnek müracaat dosyası olarak paylaşılacağı söylendi.

 

Akreditasyon sürecine girmiş olmak size büyük avantaj sağlamış gibi görünüyor?

Akreditasyon ile birlikte iş dünyası temsilcileri ve mezunlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın katkıda bulunduğu bir yapıya kavuşmuş olacağız. Bu sayede öğrencilerimizin hem iş dünyasının beklentilerini karşılayabilecek düzeyde eğitim almaları, hem de akredite olmayan üniversitelerde mevcut olmayan kariyer olanakları sağlanmış olacak. Fakültemizde akredite olma yönünde attığımız adımlardan biri iş dünyası temsilcilerinin yoğunlukta olduğu kurulların oluşturulması.

 

Bu danışma kurulu muydu, bunu akreditasyon süreci için mi oluşturdunuz?

Danışma kurulu esasında dünyada ve batıda çok yaygın olarak kullanılan, hatta benim de başka üniversitelerin danışma kurulunda bulunduğum, orada tecrübe ettiğim, bildiğim bir kurul. Fakat Sakarya Üniversitesi’nde buna en yakın kurul, vakıf mütevelli heyeti. Esnafların ve iş adamlarının içinde bulunduğu bir kurul. Danışma kurulları akreditasyon sürecinin gereklerinden biri değil ancak az önce de belirttiğim gibi işletmeler fakültemizin en önemli paydaşları. Dolayısıyla işletmelerin içinde olmadığı bir yapıyla hedeflerimizi gerçekleştirmemiz pek de mümkün değil.

 

Danışma kurulu kaç kişi, kimler var?

Fakülte ve bölümler düzeyinde olmak üzere iki hiyerarşik düzey var. Üst düzey fakültenin gelecek hedefleri ve stratejilerine ilişkin olarak daha çok master planda fakülteyi yönetmeyi amaçlıyor. Değişen dünyayı eğitim öğretim müfredatının içerisine adapte edebileceğimiz kilit isimlerin yer aldığı bir kurul. Bunlar CEO’lar, işletmelerin yönetim kurulu başkanları, üst düzey kamu görevlileri. Yöntem olarak da kendilerine önce davet ulaştırdık. Biz açıkçası tedirgindik. Çünkü alışık olunan bir kültür değil. Onlar yoğun tempo içerisinde bizlere zaman ayırmayacaklardı. Bundan endişe ederken muhteşem olumlu geri dönüşler aldık. Hepsi seve seve böyle bir şeyin içerisinde yer almayı kabul ettiklerini, onur duyduklarını söylediler. Gelin birlik olalım, ne istiyorsanız bunu birlikte yapalım dedik.  Yani bizim buradaki amacımız, hedefimiz, işletmelerin adeta insan kaynakları departmanı olması. Çünkü belli bir süre sonra işletme, üniversitelerin performansı, mezun ettikleri insanları ne kadarının işe yerleştiği ile ilgileniyor. Dolayısıyla en büyük hedefimiz bu. Onlar gelsinler, Müfredatlarımızı alsınlar. Hangi dersleri veriyoruz bir baksınlar. Desinler ki bunlar önemli ve gerekli, ne eksik ne değil söylesinler. Bunun öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim verebilmemiz noktasında oldukça elzem olduğunu düşünüyorum. 

 

Üst kurul bu stratejik çalışmayı yapıyor, bölümler düzeyindeki kurullar ne yapıyor?

Her bir bölüm için oluşturulan kurullarda o alanda uzman olan iş dünyası temsilcilerine yer verilecek. Bu kurullar ile hedefimiz bölümlere dinamizm kazandırmak. İşe bölüm ders müfredatlarının iş dünyasının gerekleri doğrultusunda güncellenmesiyle başlanacak. Bu kurullar ile öğrencilerle periyodik olarak toplantı yapılarak öğrencilerin yönlendirilmesi sağlanacak. Kurulların öğrencileri yönlendirdiği ve bilgilendirdiği, öğrencilerin iş hayatıyla olan bağlantılarını hep gündemde ve sıcak tutacak teklif ve önerileri sunabilecekleri bir ortamın oluşturulmasını hedefliyoruz.

 

Mezunlarla iletişiminiz var mı?

Kendim de dâhil olmak üzere Fakültemiz hocalarının da sürekli iletişimde olduğu mezun öğrencilerimiz var. Birçok öğrencimiz askere gitmeden önce bizimle görüşüyor. Düğünlerine çağırıyorlar gidiyoruz. İşyerlerine başvuru yaparken bizlerden kendilerine referans olmamızı istiyorlar yardımcı oluyoruz.  Bunlar tabii ki mezunlara yönelik bireysel çabalarımız. Bunların dışında Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş Mezun Bilgi Sistemimiz mevcut. Fakültemizden mezun olanlar da Mezun Bilgi Sistemine kayıt yaptırıyorlar. Sisteme kayıt olanların sayısı her geçen gün artıyor. Biz de bu sayede mezunlarımızın izlerine ulaşmış oluyoruz.

 

Şu ana kadar işe yerleşen mezunlardan bilginiz var mı?

 Bu konuda üst düzey görüşmeler, bağlantılar, projeler yapıldı. Protokoller imzalanmak istendi ama SGK bu konuda üniversiteye veri vermek istemedi. Şimdi TÜBİTAK’tan yeni bir proje geçti, KAMAG projesi. Sakarya Üniversitesi ilk defa KAMAG projesi aldı. 3 milyon Avroluk bütçesi olan çok büyük bir proje. Türkiye’de yükseköğrenim yapan herkesi veri tabanına işliyor. Gelecek yıllar için hangi alanda ne kadar doktora ve yüksek lisansa ihtiyaç olduğu ile ilgili olarak YÖK’ün kullanacağı, 4-5 üniversitenin ortak olduğu ve Sakarya Üniversitesi’nin yürütücü olduğu çok ciddi bir proje. Burada da yine bu veriler kullanılacağı için Sakarya Üniversitesi’nde kaç mezun var, hangisi iş sahibi, bu proje kapsamında bu bilgileri elde edebileceğimizi umuyoruz.

 

Sosyal sorumluluk projeleriniz ne durumda?

Bir çok öğrenci topluluğumuz var ve bunlar çeşitli projelere gerçekleştiriyorlar. Çevre Köylerine Yardım Kulübümüz var. Bu kulübü yıllar önce ben kurmuştum. Ne kadar doğru bir iş yapmışız ki kulüp halen faaliyetlerine etkin şekilde devam ediyor. 21 Gün 37 Derece Topluluğu da çok fazla faaliyet yapıyor. Çok çalışıyorlar ve hakikaten çok güzel şeyler yapıyorlar. Yönetim Bilişim Topluluğu var. Bu topluluk da akademik faaliyetler bakımından üst sıralarda. Önümüzdeki yıl nasip olursa Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi Sakarya Üniversitesi’nde yapılacak.

 

Akademik faaliyetlerinizle ilgili bilgi verir misiniz?

Eskiden beri düzenlediğimiz birçok ulusal ve uluslararası kongremiz var. Çeşitli birimlerde, yöneticilikle beraber o konudaki imkânlarımız biraz daha artınca, hem nicelik hem nitelik olarak bu faaliyetlerimiz çok daha gelişti. Geldiğimiz noktada bizim fakültenin içinde bulunduğu en az 10 taneye yakın sadece uluslararası kongre var. Bunların içinde öğrenci konferansları var. Celal Bayar Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz öğrenci kongresi var. Şimdi Yalova Üniversitesi ile öğrenci kongresi yapacağız. Zonguldak Çaycuma’da düzenlediğimiz uluslararası kongre var. Avrupa’da, Makedonya’da, Arnavutluk’ta ve Kosova’da kongrelerimiz var. Bu sene Saraybosna ve Belgrad’da kongremiz var, 2’nci Ulusal Muhasebe ve Finans Kongresi. Bunun da mimarı biziz. 

(Ekrem ÜRDÜÇ)

23 Mayıs 2016 , Pazartesi Bu haber toplam 4681 defa okundu.
YASAL UYARI:Haber portalımız 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır Yayınlanan fotoğrafların yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, önceden yazılı izin gerektirir. Portalımızda yayınlanan haberler ise, kaynak gösterilmek ve portalımızın ilgili sayfasına link verilmek koşuluyla yeniden yayınlanabilir.

Bu Haberi Okuyanlar Bunları da Okudu

 

 

Arşivde Tarihe Göre Arama Yap

Arşivde Ara

Site İçi Arama

 


 

 

 

 

SAKARYASPOR PUAN DURUMU