SUBÜ’ye önemli merkez4 Eylül 2019, Çarşamba

Yönetmelik ile, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlendi. SUBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması ve ticarileştirilmesini sağlamak, üniversite ve iş dünyası arasındaki işbirliği ve etkileşimi artırmak, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunmak ve özellikle bölgesel düzeyde Ar-Ge ve inovasyona dayalı bir ekosistemin oluşmasına yönelik çalışmalar yürütmek, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından araştırmacıları, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını yararlandırmaya yönelik hizmetler sağlamak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının yaygınlaştırılması, yönetilmesi ve ticarileştirilmesini sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, teşvik etmek, merkez faaliyetlerini şehir ve bölgedeki aktörlerle paylaşıp yaygınlaştırarak ulusal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

 

Bu haber toplam 610 defa okundu.