Türk Büro Sen Sakarya, Antalya’da10 Kasım 2019, Pazar

Sorunlar

Türk Büro Sen Antalya’da düzenlenen toplantıda kamu görevlilerinin ve emeklilerin yaşadığı sorunları dile getirdi.  Sorunlar ve talepler şu şekilde; “3 milyon dolayında kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile toplam yaklaşık 20 milyon vatandaşımızın 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olarak mali ve özlük haklarının belirlendiği 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, mutabakatsızlıkla sonuçlanmış, ardından başvurulan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ise hükümetin maaş artış teklifini aynen kabul ederek, etkisiz ve yetkisiz bir Kurul olduğunu adeta tescil etmiştir. Bu sonuçla birlikte kamu görevlileri ve emekliler lehine hiçbir yeni kazanım elde edilememiş, milyonlarca çalışan ve emeklinin umut ve beklentileri iki yıl sonraya ertelenmiştir.”

Güvence zayıf

“Özellikle 21 gün süren pazarlıklar esnasında gerçekleştirilen 5 oturumda, sözde yetkili konfederasyon ve sendikaların bütün uyarılarımıza ve çabalarımıza rağmen hiçbir talebini müzakereye açmamış olması, bu toplu sözleşme sürecinin de bundan öncekilerde olduğu gibi verimsiz geçmesine neden olmuştur. Kamuda iş güvencesini zayıflatan, her türlü baskı ve istismara açık bir yapı arz eden 4/B’li, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli, geçici, vekil, idari hizmet sözleşmeli gibi adlar altında güvencesiz istihdam modelinin kaldırılarak isteyen personelin memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmalı, kamu kuruluşlarında memur işi yapan işçiler de aynı çerçevede kadroya geçirilerek kamu istihdam yapısı güvenceli bir şekilde düzenlenmelidir.”

Adaletsizlik giderilmeli

“Türkiye Kamu Sen Başkanlar Kurulu, hak ve sorumluluklarda eşitlik, aile birliğinin sağlanması ve adaletin bir gereği olarak istisnasız tüm güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunda kararlı ve ısrarcıdır.  Kamuda liyakat ilkesinin bir gereği olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel bir defaya mahsus olmak üzere Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmeli, bu yolla kamu görevlilerimiz arasında oluşan adaletsizlikler giderilmeli, herkesin eğitim seviyesinin gerektirdiği kadro derecesine yükselmesi sağlanmalıdır.”

 

Bu haber toplam 467 defa okundu.