TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR? yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız :
Kimden : Kime :
Mesajınız :

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?7 Eylül 2019, Cumartesi

 Mülk sahipleri kiraladıkları mülklerinde kiracıları ile bir sorun yaşamaları halinde ellerinde bir garanti olmasını istemektedirler. Hukukumuz güçlüye karşı zayıfı korumayı ilke edindiğinden kira hukukunda da mülk sahibindense daha çok kiracı korunmaktadır. Bu nedenle de kiracının haksız olduğu durumlarda dahi kiralanan taşınmazdan tahliye edilmesi çok uzun sürebilmektedir. Taşınmazını kiraya verenlerde bu hususları bildikleri için uygulamada bazen yazılı kira sözleşmesinin yanında tahliye taahhütnamesinin de kiracı tarafından imzalanmasını istemektedirler. Bu yazımda siz değerli okuyucularıma tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarından ve kanuni düzenlemelerinden bahsedeceğim.

***

            Öncelikle tahliye taahhütnamesinin tanımını yaparak başlayalım. Tahliye taahhütnamesi; kiracının sözleşme bitiminde, kiraladığı taşınmazı herhangi bir şart öne sürmeden tahliye edeceğini taahhüt ettiği bir irade beyanıdır. Şimdi bu taahhüdün geçerlilik şartlarını inceleyelim.

 

***

            Tahliye taahhütnamesinin hukuken geçerli olabilmesi için yazılı şekilde oluşturulmuş olması gerekmektedir. Noterde yapılan tahliye taahhütnameleri de geçerlidir. Hatta mülk sahibi kiralayanı kiracı karşısında daha çok korumaktadır. Çünkü noterde imza altına alınan bir tahliye taahhüdünüdeki imzaya itiraz edilemeyecektir. Ayrıca irade sakatlığı hallerinden biri ile taahhüdün iptal edilmesi yoluda kapanacaktır. Bunun yanında kiracının tahliye süresini uzatmak amacıyla yapacağı haksız itirazların birçoğu da bertaraf edilmiş olacaktır. Fakat taahhüdün noterden yapılması halinde noterdeki masraflara da katlanmak zorunda kalınacaktır. Bu nedenle tahliye taahhütnamesinin adi yazılı şekilde yapılması, mülk sahibini koruması açısından, yeterli ve uygundur. Sözlü yapılan tahliye taahhütleri ise kesin olarak geçersizdir. Sözlü taahhüt iddiasını hiçbir şekilde mahkeme dinlemeyecektir.

 

***

            Eğer kiralanan taşınmazda birden fazla kişi kiracı ise tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için taahhüdün tüm kiracılar tarafından imzalanması ya da her bir kiracıdan ayrı ayrı taahhüd alınması gerekmektedir. Ayrıca taahhüdü imzalayacak kişi kira sözleşmesini imzalayan kişi yahut yetkili temsilcisi olmalıdır. Kiracıyla beraber kiralanan taşınmazda beraber yaşayan eşi, annesi, babası yahut çocuğundan alınan tahliye taahhüdleri geçerli olmayacaktır.

 

***

            Tahliye taahhütnamesinin bana kalırsa en önemli geçerlilik koşulu üzerindeki tarihtir. Taahhüdün geçerli olabilmesi için imzalanan kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte imza edilmiş olması geçerlilik koşuludur. Fakat uygulamada tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi ile birlikte imza edilmekte fakat üzerine tarih atılmayarak bu husus hukuken aşılmaktadır. Beyaza imza niteliğinde olan bu duruma da kiracı katlanmak zorunda kalmaktadır.