İhracat ihracat ihracat !... yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız :
Kimden : Kime :
Mesajınız :

İhracat ihracat ihracat !...18 Kasım 2019, Pazartesi

Evet ihracata ne kadar önem verdiğimi beni tanıyan herkes bilir...

Türkiye’nin kalkınmasının ve lider ülke olmasının en önemli yolu...

Beraberinde üretimi, istihdamı, refahı arttırır. 

Dünyada siyasi sınırların yeniden yapılanması, doğu blokunun çöküşü, yeni tüketici pazarlarının açılması, ticari blokların kurulması, ticaret anlaşmaları ve Dünya Ticaret Örgütü'nün kuruluşu, ihracat için yeni fırsatlar yaratmıştır. 

Daha ucuz, daha hızlı ve kaliteli üretim yapabilen rekabetçi üreticilerin ortaya çıkmasını sağlayan teknolojiye dünya genelinde ulaşılabilir olması dünya ekonomisini etkilemiş, günümüzde ekonomi küreselleşmiştir.

Daha önceleri az gelişmiş ülkeler grubunda olan ülkeler, dünyada haberleşme sistemleri ağının genişlemesi, televizyon, basılı yayın ve elektronik ortam vasıtasıyla bilgiye ulaşabilme alanlarında yaşanan patlama sayesinde, gelişmiş ekonomilere ciddi birer rakip haline gelmişlerdir.

Bu ülkeler ve firmaları açısından düşünüldüğünde, dünya pazarlarında oluşan imkanları kendi yararlarına kullanmak için böylesine uygun bir dönem hiç olmamıştır.

Dolayısıyla ihracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü artırması bakımından önem arz etmektedir.

2023'teki ihracat hedefi olan 500 milyar doları yakalamak için özel sektör ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir...

Şu sıralar yapılan en önemli çalışmalardan biri ve yıllardır ihtiyacımız olan; yurtdışında "Türk Malı" algısını oluşturmak ve yükseltmek...

Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan'da uygulanan Yerinde Pazar Araştırması'nın kapsamını genişletmek için çalışma başlatıldı. 

İhracatçılar 2020 için iş potansiyeli gördükleri hedef ülke ve hedef sektörleri Ticaret Bakanlığı'na bir yazı ile gönderecek, 2020'de mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticareti de ihracatçının odak noktalarından biri olacak.

Ayrıca en önemli gelişmelerden biri de Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısının omurgası olan esnafı da ihracat fırsatlarından yararlandırmak...

Finansmana ve uluslararası pazarlara erişimlerini kolaylaştırarak esnafın ihracat potansiyelinin ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. 

Bu kapsamda yurt genelinde gerçekleştirilen e-İhracat eğitimlerinin yanı sıra pazara giriş ve markalaşma eğitimleri de aralık ayında başlayacak...

Bu konuda mevzuat değişikliği çalışmaları yapılıyor. Esnafın da dijital dönüşümden yararlandırılması amaçlanıyor... E-ihracat da cazip hale getiriliyor…

Evet; amaç Esnaf ve sanatkarı da ihracatçı yapmak. İhracatçı sayısını arttırmak. “Türk malı” algısını oluşturup, yükseltmek…

Ben inanıyorum bu çalışmalar sonuç verecek. Türkiye’de birşeyler ancak “hep birlikte”, “birlik beraberlik içinde” başarılmıştır, yine öyle olacak…