YDT Son Üç Yıl Ortalamaları yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız :
Kimden : Kime :
Mesajınız :

YDT Son Üç Yıl Ortalamaları29 Eylül 2020, Salı

YDT Son Üç Yıl Ortalamaları

YDT (Yabancı Dil Testi) Üç Yıl Ortalaması

Dersler

SS

2018

2019

2020

Almanca

80

31.453

28.894

30.573

Arapça

80

11.727

13.228

36.110

Fransızca

80

29.992

28.242

31.512

İngilizce

80

24.824

29.755

31.467

Rusça

80

31.009

33.095

37.164

         

YDT (Yabancı Dil Testi) Sınava Giren Öğrenci Sayıları

Dersler

2018

2019

2020

Almanca

2.208

2.073

1.733

Arapça

4.786

4.222

3.359

Fransızca

1.004

865

710

İngilizce

101.185

106.363

99.356

Rusça

410

428

415

                 

Son üç yıla ait YDT (Yabancı Dil Testi) sonuçlarına ait üst tabloda yabancı dile ait dersler, sorulan soru sayısı ve sorulan sorulara karşılık öğrencilerin ortalama cevaplandırma oranları görülmektedir.

İkinci tabloda da yine son üç yıla ait alan derslerine göre sınava giren öğrenci sayılarını görüyoruz.

Almanca grubunda sorulan 80 soruya karşılık 2018 yılında 31.453; 2019 yılında 28.894; 2020 yılında da 30.573 soruya doğru cevap verdiklerini görüyoruz. Başka bir anlatımla kabaca öğrenciler sorulan 3 sorudan 1 sorunun biraz üzerinde doğru cevaplandırabildiklerini söyleyebiliriz.

Arapça dil grubunda 2018 de 11.727; 2019 yılında 13.228; 2020 yılında da 36.110 ortalamaya sahip olduğunu; 2020 yılında ortalamanın önceki yıllara göre üç kat arttığını görüyoruz. Aynı yıllarda Arapça dil testine giren öğrencilerin belirgin derecede azaldığını da görmekteyiz.

Okullarımızda en yayığın olarak tercih edilen İngilizce dersinde 2018 yılında 24.824; 2019 yılında 29.755; 2020 yılında da 31.467 ortalamaya olduğunu ve belirgin iyileşme olduğunu söyleyebiliriz.

Fransızca dil testinde 2018 yılı 29.992; 2019, 28.242;2020, 31.512 olduğunu görüyoruz.

Son yıllarda ticari ilişkilerin artmasıyla Rusça ya olan talep de yavaş yavaş artmaya başladı. Rusça dil testinde öğrencilerimiz 2018 yılında 31.009; 2019 yılında 33.095; 2020 yılında da 37.164 ortalamayla dil grubunda en başarılı ortalaya sahip diyebiliriz.

Genel olarak baktığımızda dil grubundan sınava giren öğrencilerin sözel ve sayısal alanlara göre oldukça başarılı olduklarını söyleyebiliriz.

***

Ne yapmaya çalışıyorum? LGS (Liselere Geçiş Sınavı), YKS (Yüksek Öğretim Sınavı) 2020 sonuçlarını analiz etmeye çalıştım. Bu sınavların meb ve ösym resmi raporlarından tarayarak son üç yıllık ortalamaları karşılaştırmaya çalıştım. Geriye doğru on haftada okuyucularımıza aktarmaya çalıştı. Gazetemizin internet sayfasından okunma/tıklanma sayılarına baktığımda da diğer yazılardan daha fazla ilgi gördüğünü gördüm. Bu eğitim adına sevindirici bir durum. Eğitim, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği bizim, ülkemiz için son derece önemli bir konu. Eğitim her platformda tartışılmalı, konuşulmalı; çözüm önerileri geliştirilmeli. Eğitimci olarak sayısal verileri aktararak okuyucularımızı bilgilendirmek, eğitim konularına dikkat çekmek istedim. Amacımda da başarıya ulaştığımız düşünüyorum.

Gelecek hafta da uluslararası eğitim ölçme-değerlendirme programı PISA 2003-2015 yılları arası karşılaştırmalı sonuçlarını aktarmaya çalışacağım.