Data (Büyük Veri...) yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız :
Kimden : Kime :
Mesajınız :

Data (Büyük Veri...)4 Ocak 2021, Pazartesi

Data (Büyük Veri...)

Bilirsiniz, takip etmişsinizdir... 2020 yılına kadar hemen hemen herkesin dilinde “dijital dönüşüm” vardı. Uzun yıllar hemen hemen her şirket dijital dönüşüm şart diyordu…

Pandemiyle bir anda bu kavram hepimizi sardı. Olmazsa olmazımız oldu... 

Özellikle ticari hayatın içinde bulunan iş dünyasında yer edinmeye çalışan herkes için “dijital dönüşüm” bir hedef oldu...

Ve bundan sonrası için ise  “data” dediğimiz;  Türkçe karşılığı da “veri” olan kelimeyi bu sene ve sonrasında çok sık duyacağımızı bilmenizi isterim...

Günümüzde bilgi toplumunun unsurları hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır...

Artık hemen hemen herkesin cebinde bir akıllı telefon, çoğu insanın da, evinde bir bilgisayar ve bir çok şirketin bilgi işlem veya teknolojileri departmanı bulunmaktadır. 

Ama bunların iş yapabilmesi için gerekli “bilgi” o kadar görünür ve ulaşılır değildir.

Hadi diyelim; çok yaygın olmasa da bilgisayarlar 50 yıldır hayatımızda... Ama düşünsenize hayatımıza girmesinden ancak yarım asır sonra bilgi miktarı anlamlı ve özel bir  nitelik kazanacak şekilde toplanmaya başlıyor... Ve bu toplamaya ihtiyaç artıyor...

Artık sadece bilgi miktarı artmamış aynı zamanda bilgiye erişim hızı da artmıştır. Niceliksel değişiklik beraberinde niteliksel değişikliği de getirmiştir. Verinin manalı bir bütün oluşturacak şekilde toplanması ilk önce astronomi ve genetik alanında gerçekleşmiştir. 

Başlıkta kullandığım “Büyük veri” kavramı da ilk olarak bu alanlarda kullanılmış daha sonra bu kavram her alan için kullanılmaya başlanmıştır.

Büyük veri artık hayatımızın her alanında kendini göstermeye başlanmıştır. 

İnternet arama motorlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi, İnternet üzerinden alışverişlere kadar her alanda büyük veri karşımıza çıkmaktadır.

Büyük veri; toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri ,bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine denir. 

Büyük veri, doğru analiz metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi yönetmelerine ve innovasyon yapmalarına imkân sağlayabiliyor.

Şirketlerin çoğu, özellikle günümüzde e-ticaret ve büyük perakende elde ettikleri verilerden yola çıkarak, karar almaya devam ediyorlar.

Ancak, tüketici eğilimlerini dinamik şekilde öngörebilmek, büyük veriyi analiz edebilmekten ve bu analizlere göre hareket edebilmekten geçiyor.

Büyük veri, geleneksel veritabanı araçları ve algoritmaları ile işlemesi zor olan hatta saklanması, akışı, analiz edilmesi gibi birçok konuyu içeren bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Veriler klasik veritabanlarının kaldıramayacağı büyüklükte olduğu gibi verinin büyüme hızı da bir bilgisayar veya bir veri depolama ünitesini aşmaktadır. 2012 rakamları ile dünyada günlük 2.5 Kentirilyon byte veri üretilmektedir. Bu çapta büyük veriyi işleme, transfer etme gibi işlerin tümüne Büyük Veri (Big Data) adı verilmektedir.

Büyük veri iş dünyasında önemli yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Mesela; Uçak biletlerini alınması büyük veri kullanımına güzel bir örnek olmaktadır.
 

İşleme gücü ve veri depolamanın birkaç yıl öncesine kadar çok pahalı olması bu tür yeniliklerin ortaya çıkmasını zorlaştırmaktaydı. Ancak gerek teknolojinin gelişmesi gerekse zihniyet değişikliği veriyi önemli bir ekonomik değeri olan önemli bir iş girdisi şekline dönüştürmüştür. 

Bilgisayarlar bundan 50 yıl öncesinde insan hayatına girmiş olmasına rağmen toplanan veri miktarı ancak bu minvaldeki büyük değişikliklere sebep olacak seviyeye son birkaç yıl içinde ulaşmıştır. 

İnsanlık tarihinde bilgi üretiminin lokasyon olarak arttığı bazı dönemler bulunmaktadır. 

Matbaanın Avrupa’da kullanılmaya başlamasından itibaren beş-on yıl içinde basılan kitap sayısı o zamana kadar tüm Avrupa da basılan kitap sayısından daha fazla bir sayıya ulaştı. Aynı bağlamda da Veri işleme ve depolama teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte sadece birkaç yıl içinde üretilen veri bu zamana kadar üretilen tüm analog ve sayısal verinin birkaç katına ulaşmaktadır. 

Mesela özellikle sosyal medyada yaptığımız “beğen” tıklamaları insanların tercihleriyle ilgili önemli ipuçlarını ortaya koymaktadır. 

Bu veri özellikle şirketlerin pazarlama stratejilerinde çok önemli bir girdi olarak yerini almaya başlamıştır. 

Devasa verilerin artık çok daha etkin bir şekilde işlenebilmesi ticari hayatın pek çok alanını derinden etkilemiştir. 

Bu verilerden elde edilen ilintili bilgiler sayesinde dünyaca tanınan ve bir çok ülkenin milli gelirinden fazla satış geliri olan e-ticaret ve perakende şirketleri ortaya çıkmaktadır...

Evet; İnternet'in şüphesiz en önemli katkılarından birisi bilgiye erişim noktasındadır. 

İçinde bulunduğumuz Büyük Veri çağında yatırımcılar, teknoloji girişimcileri, medya ve danışmanlık şirketleri “Büyük Veri“ konusuna odaklanarak, yeni fırsatlar yakalıyor. 

Bulut Barındırma çözümlerinin basitleşip ucuzlayarak genele yayılması, veri işleme konusundaki ekonomik dengeleri temelden değiştirdi. Yakın geleceğin en önemli teknoloji piyasasının Büyük Veri üzerinde oluşması, önümüzdeki beş yıl içinde de bu pazarın elli milyar doları aşması bekleniyor. 

Dünya çapında yıllık veri hacmindeki büyüme yaklaşık %60 ve büyümenin artarak devam etmesi bekleniyor. Bu büyümenin merkezinde hem geleneksel hem de yeni veri kaynakları yatıyor. 

Müşteri ilişkileri Yönetimi dediğimiz kavramın asıl ilgilendiği konu “Doğru ürün ya da hizmeti, doğru müşteriye, doğru fiyatla, doğru kanalda, doğru yerde ve zamanda sunmaktır.“ 

Yani artık ürüne göre müşteri değil, müşteriye göre ürün devri başlamıştır. 2010 yılından beri yükselen değer olan bu metodoloji giderek önemini arttırmaktadır...

Evet devir değişti, devir değişim hızı arttı. Geri kalmamak için, doğru tespitler ve adımlar için takip etmemiz, çalışmamız şart...

İyi haftalar, İyi seneler...