Son Muktedir Sultan II. Abdülhamid Han Kimdi? yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız :
Kimden : Kime :
Mesajınız :

Son Muktedir Sultan II. Abdülhamid Han Kimdi?8 Ekim 2021, Cuma

Son Muktedir Sultan II. Abdülhamid Han Kimdi?

Jön Türkler,    onu Ermenilerin ağzıyla “Kızıl Sultan” diye anmışlardı. Ondan nefret duyup, çıkardıkları dergi ve gazetelerde onu yerden yere vurarak “müstebit, evhamlı, mutaassıp, beceriksiz” olmakla suçlamışlardı.

Buna rağmen onunla siyasi ve askeri alanlarda çekişme ve çatışmalara giren Avrupalılardan; D’israeli; “ Ne sefih, ne müstebit, ne mutaassıp, ne müfsit bir adam değil, âdil, memleketini, milletini seven bir hükümdar”. Huntington ; “Bosfor’da oturan ihtiyar tilki, dünya  çapında bir siyasîdir”,. İngiliz sefiri O’Connor; “Avrupa’da sulhü muhafaza eden adam , Lamacouche; “Hodbin olmakla beraber, zeki, kurnaz ve gayet çalışkan”, J. Haslip ; “Kendisi, asla zalim ve câni değildi; tarih bir gün onun, daima milletinin saadeti için çalıştığını yazacaktır.”, Yine bir İngiliz sefîri olan Layard; “Çok sevimli, iyi niyetli, nâzik ve insanî duygularla mücehhez, tebaasının hayrı için, elinden gelen her şeyi zevkle yapmağa hazır bir kimse …” diyecek kadar insaflı ve âdil olacaklardı.  

Abdülhamid Han’ın Politikaları

Onun bir askeri darbe ile tahtan uzaklaştırılmasını değerlendiren bir başka batılı, Seignobos yapılan darbenin yalnız Türkiye için değil Balkanlar ve Avrupa içinde büyük bir gaflet ve şanssızlık olduğunu belirterek şu değerlendirmeği yapmıştır:

  “ Avrupa sulhu, Makedonya ordusunun, Sultan’a karşı isyanı yüzünden muhtel oldu. Avusturya hükümeti, bundan istifade ederek, Bosna’yı ilhak etti. Bulgaristan prensi de hükümdarlığını ilan etti. Dâhili mücadelelerden zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu, kendisini müdafaadan aciz göründü. İtalya, Libya’yı zapt için ona harp ilan etti. Sonra küçük Balkan devletleri, Hıristiyanlarla meskûn memleketleri(!) elde etmek maksadıyla hücum ettiler ve Avrupa’daki topraklarının hemen tamamını zapt ettiler. Büyük devletler, Onların büyümelerini sınırlandırmak için işe karıştılar. Avrupa’nın felaketi ve Harb-i Umumî(Birinci Dünya Savaşı) bu buhranların husule getirdiği sarsıntılardan çıktı.”

II. Abdülhamid Han’ın izlediği siyasi politikaları Avrupalı diplomatlardan Fransız sefiri Bompard “ Avrupa’da onun ayarında haricî siyaseti bilen bir diplomat yoktur”  İngiliz Bahriye Lordu Fisher “Abdülhamid, bütün Avrupa’nın en mahir ve zeki diplomatlarındandır.” diye takdir ederlerken, içteki siyasi rakipleri onun ülkesi için duyduğu endişeleri “vehm-i humâyun” olarak küçümseyip Osmanlı devletinin parçalanmasına sebep olmuşlardı.

Devamı yarın...